Huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp 2023

Posted by & filed under Chứng nhận hợp quy hợp chuẩn sản phẩm, Quan trắc đo kiểm môi trường lao động, Huấn Luyện An Toàn Lao Động, Huấn luyện sơ cấp cứu, Kiểm định an toàn thiết bị.

Cháy được hiểu là trường hợp xảy ra cháy không kiểm soát được có thể gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng đến môi trường. Có 3 yếu tố chính: chất cháy, chất oxy hóa và nguồn nhiệt. Trong đó chất cháy và chất oxy hóa đóng vai trò là những chất… Chi tiết »

Quy định về phân loại lao động theo điều kiện lao động

Posted by & filed under Tin tức, Quan trắc đo kiểm môi trường lao động.

Ngày 28/12/2021, Bộ Lao động Thương binh – Xã hội đã ban hành Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH quy định về phân loại lao động theo điều kiện lao động. Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2022. Phân loại lao động theo điều kiện lao động Loại điều kiện lao động… Chi tiết »

Huấn luyện chuyên môn y tế lao động 2023

Posted by & filed under Tin tức, Chứng nhận hợp quy hợp chuẩn sản phẩm, Huấn Luyện An Toàn Lao Động, Chứng nhận.

Quy định thành lập bộ phận y tế cơ sở đã được nêu trong Luật An toàn vệ sinh lao động cũng như một số văn bản nghị định thông tư, đó là yêu cầu bắt buộc với các cơ sở, doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác y tế kịp thời… Chi tiết »

Khi nào cần quan trắc môi trường lao động?

Posted by & filed under Quan trắc đo kiểm môi trường lao động.

Một trong những trách nhiệm của người sử dụng lao động là phải đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại môi trường làm việc để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động. Để kịp thời phát hiện những mối nguy, yếu tố gây hại và đưa ra những biện… Chi tiết »

Quan trắc môi trường lao động tại Quận 12

Posted by & filed under Quan trắc đo kiểm môi trường lao động.

Quan trắc môi trường lao động tại quận 12 nhằm quản lý môi trường làm việc của người lao động, phát hiện những yếu tố nguy cơ có hại ảnh hưởng đến người lao động và gây bênh nghề nghiệp để cải thiện điều kiện làm việc, trang bị phương tiện phòng hộ các nhân… Chi tiết »

Huấn luyện an toàn điện nhóm 3

Posted by & filed under Huấn Luyện An Toàn Lao Động.

Tai nạn điện có thể xảy đến bất ngờ và để lại nhiều hậu quả, tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản. Chính vì thế, an toàn điện là rất quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và cá nhân mỗi người làm công việc liên quan… Chi tiết »

Khoá Đào tạo chứng chỉ H.S.E

Posted by & filed under Tin tức, Tư Vấn Môi Trường, Quan Trắc Môi Trường, Huấn Luyện An Toàn Lao Động.

Trong hoạt động Sản xuất – Kinh doanh nhất là xu thế hội nhập quốc tế hiện nay , việc đảm bảo An toàn — Sức khỏe — Môi trường ( H.S.E ) trở thành yếu tố được Nhà nước và Lãnh đạo Doanh nghiệp hết sức quan tâm. Vài trò lãnh đạo H.S.E (H.S.E Manager)… Chi tiết »

Khoá nâng cao kiến thức HSE

Posted by & filed under Tư Vấn Môi Trường, Quan Trắc Môi Trường, Huấn Luyện An Toàn Lao Động, Chứng nhận.

Trong hoạt động Sản xuất – Kinh doanh nhất là xu thế hội nhập quốc tế hiện nay , việc đảm bảo An toàn — Sức khỏe — Môi trường ( H.S.E ) trở thành yếu tố được Nhà nước và Lãnh đạo Doanh nghiệp hết sức quan tâm. Vài trò lãnh đạo H.S.E (H.S.E Manager)… Chi tiết »