Hệ thống xử lý nước thải Bắc Ninh

Posted by & filed under Thiết Kế Và Thi Công.

Hiện nay vấn đề ô nhiễm nguồn nước đang là vấn đề báo động, gây ảnh hưởng tới sự sống của vi sinh vật, ảnh hưởng sức khỏe con người, ….để khắc phục tình trạng này các công ty, xưởng sản xuất, khách sạn, căn hộ chung cư cần có hệ thống xử lý nước… Chi tiết »