Huấn Luyện An Toàn Lao Động

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp 2023

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp 2023

Cháy được hiểu là trường hợp xảy ra cháy không kiểm soát được có thể gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng đến môi trường. Có 3 yếu tố chính: chất cháy, chất oxy hóa và nguồn nhiệt. Trong đó chất cháy và chất oxy hóa đóng vai trò là những chất… Chi tiết »

Huấn luyện an toàn điện Thông tư 05

An toàn lao động là vấn đề quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp, cơ sở nào cũng phải đảm bảo. Việc đảm bảo an toàn điện cũng vậy. Nếu làm việc trong môi trường không đủ an toàn tiện sẽ nguy hiểm, xảy ra nhiều rủi ro, thiệt hại về người và của. Vậy… Chi tiết »

Huấn luyện chuyên môn y tế lao động 2023

Quy định thành lập bộ phận y tế cơ sở đã được nêu trong Luật An toàn vệ sinh lao động cũng như một số văn bản nghị định thông tư, đó là yêu cầu bắt buộc với các cơ sở, doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác y tế kịp thời… Chi tiết »

Huấn luyện an toàn điện nhóm 3

Tai nạn điện có thể xảy đến bất ngờ và để lại nhiều hậu quả, tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản. Chính vì thế, an toàn điện là rất quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và cá nhân mỗi người làm công việc liên quan… Chi tiết »

Khoá Đào tạo chứng chỉ H.S.E

Trong hoạt động Sản xuất – Kinh doanh nhất là xu thế hội nhập quốc tế hiện nay , việc đảm bảo An toàn — Sức khỏe — Môi trường ( H.S.E ) trở thành yếu tố được Nhà nước và Lãnh đạo Doanh nghiệp hết sức quan tâm. Vài trò lãnh đạo H.S.E (H.S.E Manager)… Chi tiết »

Khoá nâng cao kiến thức HSE

Trong hoạt động Sản xuất – Kinh doanh nhất là xu thế hội nhập quốc tế hiện nay , việc đảm bảo An toàn — Sức khỏe — Môi trường ( H.S.E ) trở thành yếu tố được Nhà nước và Lãnh đạo Doanh nghiệp hết sức quan tâm. Vài trò lãnh đạo H.S.E (H.S.E Manager)… Chi tiết »

Khóa quản lý hóa chất tại doanh nghiệp

Quản lý hóa chất tại các doanh nghiệp hiện nay đang là vấn đề được hầu hết các đơn vị quan tâm. Nhưng để làm sao quản lý một cách có hiệu quả vừa đúng quy định của pháp luật vừa phù hợp với doanh nghiệp từ khâu nhập khẩu hóa chất đến khâu lưu… Chi tiết »

Quy định huấn luyện an toàn hoá chất

Hoá chất ngày càng được sử dụng nhiều trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chính vì thế, những tai nạn và bệnh tật do hoạt chất ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Vậy nên, người lao động và người quản lý trực tiếp tiếp xúc với hoá chất cần… Chi tiết »

Huấn luyện an toàn cho công nhân

Bất kỳ ngành nghề lao động nào cũng đều tiềm ẩn những rủi ro, nguy hiểm dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đặc biệt là nhóm đối tượng công nhân trực tiếp làm việc phải luôn đối mặt với những tai bạn lao động luôn rình rập. Chính vì thế, người sử… Chi tiết »

Huấn luyện an toàn nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 NĐ 44/2016

Hiện nay, số vụ tai nạn lao động vẫn luôn xảy ra hàng ngay và có xu hướng tăng dẫn đến những tổn thất về người và tài sản. Môi trường lao động luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm có thể gây tai nạn lao động, dẫn đến bệnh nghề nghiệp ảnh hướng đến… Chi tiết »