Quan Trắc Môi Trường

Quy trình đánh giá ĐTM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là một trong những quy trình bắt buộc với những chủ đầu tư thực hiện dự án mà pháp luật quy định phải thực hiện báo cáo này. Để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, các chủ doanh nghiệp phải làm theo một… Chi tiết »

Điều kiện để hoạt động dịch vụ quan trắc

 Hiện nay, nền kinh tế nước nhà ngày càng phát triển đưa nhu cầu sống của con người tăng lên. Bên cạnh đó nền kinh tế phát triển kéo theo vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chất lượng nước, chất lượng môi trường không khí bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để theo dõi… Chi tiết »

Quan trắc khí thải

Ngày nay, cùng với sự phát triển vượt bậc về kinh tế – xã hội, trình độ dân trí thì nhu cầu về một môi trường sạch đẹp cũng không ngừng được đề cao. Tuy vậy, đây không còn là một nhu cầu dễ dàng đáp ứng mà đã trở thành vấn đề báo động… Chi tiết »