Tin tức

Chứng chỉ huấn luyện nhóm 5

Chứng chỉ huấn luyện nhóm 5

Các học viên là cán bộ làm công tác y tế thuộc nhóm  5 theo quy định nghị định 44/2016 sau khi tham gia khóa Huấn luyện an toàn sẽ được cấp Chứng chỉ huấn luyện nhóm 5. Học viên tham gia khóa học được cung cấp các kiến thức về các yếu tố nguy… Chi tiết »

Quan trắc môi trường là gì?

Quan trắc môi trường là gì? “Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường với các trọng tâm, trọng điểm hợp lý nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững”. Các mục tiêu cụ thể của quan trắc môi trường gồm: Cung… Chi tiết »

Những sai lầm khi áp dụng ISO

Những sai lầm khi áp dụng ISO đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc không hiệu quả của hệ thống. Để áp dụng ISO hiệu quả nhất thì cần tránh những sai lầm sau: Sai lầm đầu tiên: Lãnh đạo cao nhất không bày tỏ cam kết thực hiện hệ thống ISO 9001. Việc… Chi tiết »

Tiêu chuẩn ISO 45001:2016

Tiêu chuẩn ISO 45001:2016- Tiêu chuẩn quốc tế mới cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp  ISO 45001 một tiêu chuẩn chưa công bố Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn tiêu chuẩn quản lý, thiết lập để thay thế OHSAS 18001 . Tiêu chuẩn ISO 45001 sẽ sử dụng các… Chi tiết »

Thực trạng ô nhiễm môi trường

Thực trạng ô nhiễm môi trường đang là vấn đề được rất nhiều quốc gia cũng như hầu hết mọi người sống trên trái đất của chúng ta quan tâm. Tuy nhiên tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn đang hoành hành khắp nơi trên hành tinh xanh. Sau công cuộc cách mạng công nghiệp nền… Chi tiết »

Tội phạm môi trường-vấn nạn toàn cầu

Tội phạm môi trường-vấn nạn toàn cầu

Tội phạm môi trường – một khái niệm còn mới mẻ đối với nhiều người trong chúng ta, nhưng những hành vi tội phạm này đã diễn ra từ khá lâu và vẫn đang còn tiếp diễn hàng ngày, hàng giờ ở nhiều quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng…. Chi tiết »

Nguyên tắc áp dụng ISO?

Nguyên tắc áp dụng ISO này được nêu trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (TCVN 9001:2015) nhằm giúp cho Lãnh đạo của Doanh nghiệp/Tổ chức nắm vững phần hồn của ISO 9001:2015 và sử dụng để dẫn dắt Doanh nghiệp/Tổ chức đạt được những kết quả cao hơn. Mục tiêu của ISO là gì? Những lợi… Chi tiết »