Đào tạo cấp chứng chỉ nghề

Công bố hợp quy hang dệt may

Công bố hợp quy hàng dệt may

Theo thông tư 07/2018/TT-BCT sửa đổi thông tư số 21/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formanldehyt và các amin chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm dệt may. thì lùi thời hạn thi hành… Chi tiết »

Chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận hợp chuẩn hay còn gọi là chứng nhận hợp tiêu chuẩn. Theo quy định Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 29/06/2006; Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21/11/2007 thì các sản phẩm hàng hóa khi lưu thông trên thị trường đều thực hiện các quy định đảm bảo chất… Chi tiết »

Chứng nhận Bàn ghế học sinh

Vừa qua Liên Bộ: GD&ĐT, Khoa học và Công nghệ, Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông. Theo đó, Thông tư hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn bàn ghế học… Chi tiết »