Quan trắc môi trường lao động tại Quận 12

Posted by & filed under Quan trắc đo kiểm môi trường lao động.

Quan trắc môi trường lao động tại quận 12 nhằm quản lý môi trường làm việc của người lao động, phát hiện những yếu tố nguy cơ có hại ảnh hưởng đến người lao động và gây bênh nghề nghiệp để cải thiện điều kiện làm việc, trang bị phương tiện phòng hộ các nhân… Chi tiết »

Huấn luyện an toàn điện nhóm 3

Posted by & filed under Huấn Luyện An Toàn Lao Động.

Tai nạn điện có thể xảy đến bất ngờ và để lại nhiều hậu quả, tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản. Chính vì thế, an toàn điện là rất quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và cá nhân mỗi người làm công việc liên quan… Chi tiết »

Khoá Đào tạo chứng chỉ H.S.E

Posted by & filed under Tin tức, Tư Vấn Môi Trường, Quan Trắc Môi Trường, Huấn Luyện An Toàn Lao Động.

Trong hoạt động Sản xuất – Kinh doanh nhất là xu thế hội nhập quốc tế hiện nay , việc đảm bảo An toàn — Sức khỏe — Môi trường ( H.S.E ) trở thành yếu tố được Nhà nước và Lãnh đạo Doanh nghiệp hết sức quan tâm. Vài trò lãnh đạo H.S.E (H.S.E Manager)… Chi tiết »

Khoá nâng cao kiến thức HSE

Posted by & filed under Tư Vấn Môi Trường, Quan Trắc Môi Trường, Huấn Luyện An Toàn Lao Động, Chứng nhận.

Trong hoạt động Sản xuất – Kinh doanh nhất là xu thế hội nhập quốc tế hiện nay , việc đảm bảo An toàn — Sức khỏe — Môi trường ( H.S.E ) trở thành yếu tố được Nhà nước và Lãnh đạo Doanh nghiệp hết sức quan tâm. Vài trò lãnh đạo H.S.E (H.S.E Manager)… Chi tiết »

Khóa quản lý hóa chất tại doanh nghiệp

Posted by & filed under Quan Trắc Môi Trường, Huấn Luyện An Toàn Lao Động, Chứng nhận.

Quản lý hóa chất tại các doanh nghiệp hiện nay đang là vấn đề được hầu hết các đơn vị quan tâm. Nhưng để làm sao quản lý một cách có hiệu quả vừa đúng quy định của pháp luật vừa phù hợp với doanh nghiệp từ khâu nhập khẩu hóa chất đến khâu lưu… Chi tiết »

Huấn luyện an toàn cho công nhân

Posted by & filed under Huấn Luyện An Toàn Lao Động.

Bất kỳ ngành nghề lao động nào cũng đều tiềm ẩn những rủi ro, nguy hiểm dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đặc biệt là nhóm đối tượng công nhân trực tiếp làm việc phải luôn đối mặt với những tai bạn lao động luôn rình rập. Chính vì thế, người sử… Chi tiết »