Khóa huấn luyện chuyên môn y tế cho nhóm 5

Posted by & filed under Tin tức.

Chiêu sinh Khóa huấn luyện chuyên môn y tế cho nhóm 5 trong tháng 9/2022   Crs Vina xin thông báo: Dựa vào tình hình và nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp về việc đào tạo chuyên sâu cho các cán bộ y tế của đơn vị mình, Crs Vina đã kết hợp… Chi tiết »

Chứng chỉ chuyên môn y tế

Posted by & filed under Tin tức.

Chứng chỉ chuyên môn y tế là bắt buộc với cán bộ y tế tại cơ sở  Theo quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam thì các cán bộ làm công tác y tế tại doanh nghiệp phải được đào tạo về “Chuyên môn y tế lao động”. Qua vài chia sẻ dưới… Chi tiết »

Quản lý hóa chất tại doanh nghiệp

Posted by & filed under Tin tức.

Khóa đào tạo “Quản lý hóa chất tại doanh nghiệp” Doanh nghiệp bạn là đơn vị sử dụng hóa chất, sản xuất hóa chất, kinh doanh hóa chất nhưng đang gặp vướng mắc trong khâu “Quản lý hóa chất tại doanh nghiệp” không biết bắt đầu từ đâu? Làm như thế nào? Không có một… Chi tiết »

Quan trắc môi trường lao động tại Bình Dương

Posted by & filed under Quan trắc đo kiểm môi trường lao động.

Bình Dương là địa phương tập trung rất nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp sử dụng lao động, nên các doanh nghiệp phải thực hiện quan trắc môi trường lao động theo các quy định để đảm bảo an toàn cho người lao động. Nhằm giúp doanh nghiệp, cơ sở đo đạt phân tích, đánh… Chi tiết »

Quan trắc môi trường lao động tại An Giang

Posted by & filed under Quan trắc đo kiểm môi trường lao động.

Môi trường lao động là những yếu tố ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần, thể chất, sức khoẻ của người lao động và hiệu quả công việc. Một môi trường làm việc lành mạnh và an toàn sẽ duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần cho người lao động, phòng ngừa bệnh… Chi tiết »

Danh sách đơn vị đo kiểm môi trường

Posted by & filed under Quan trắc đo kiểm môi trường lao động.

Đo kiểm môi trường là hoạt động cần thiết và bắt buộc đối với các doanh nghiệp, cơ sở, nhà xưởng,…có sử dụng người lao động. Việc thực hiện đo kiểm môi trường, quan trắc môi trường lao động do các đơn vị đủ điều kiện và được cấp phép thực hiện. Dưới đây là… Chi tiết »

Quy định về quan trắc môi trường lao động

Posted by & filed under Quan trắc đo kiểm môi trường lao động.

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động đo kiểm môi trường lao động, theo dõi và kiểm tra những chỉ số chỉ tiêu trong môi trường lao động. Theo quy định của pháp luật thì tất cả các doanh nghiệp, cơ sở, cơ quan có sử dụng người lao động đều phải thực… Chi tiết »