Huấn luyện sơ cấp cứu

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp 2023

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp 2023

Cháy được hiểu là trường hợp xảy ra cháy không kiểm soát được có thể gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng đến môi trường. Có 3 yếu tố chính: chất cháy, chất oxy hóa và nguồn nhiệt. Trong đó chất cháy và chất oxy hóa đóng vai trò là những chất… Chi tiết »

Khóa học đấu thầu cơ bản

Khóa học đấu thầu cơ bản

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. CRS VINA khai giảng khoá học đấu thầu cơ bản, khoá học cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản đối với lựa… Chi tiết »

Học chứng chỉ đấu thầu cơ bản

Chứng chỉ đấu thầu cơ bản là văn bản chứng nhận về năng lực và khả năng trong hoạt động đấu thầu của các cá nhân và tổ chức thuộc lĩnh vực xây dựng và các lĩnh vực có liên quan. Được quy định tại Điều 5 Nghị định 85/2009/NĐ-CP, các cá nhân trực tiếp tham… Chi tiết »

Lớp đấu thầu cơ bản

Để đủ điều kiện để tham gia vào quy trình xây dựng, đánh giá, thẩm hồ sơ đấu thầu cho cơ quan mình quản lý, những cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đấu thầu cơ bản. Để có được chứng chỉ đầu thầu, các cá nhân cần… Chi tiết »

Công bố hợp quy hang dệt may

Công bố hợp quy hàng dệt may

Theo thông tư 07/2018/TT-BCT sửa đổi thông tư số 21/2017/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formanldehyt và các amin chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm dệt may. thì lùi thời hạn thi hành… Chi tiết »

Chứng nhận hợp chuẩn

Chứng nhận hợp chuẩn hay còn gọi là chứng nhận hợp tiêu chuẩn. Theo quy định Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 29/06/2006; Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21/11/2007 thì các sản phẩm hàng hóa khi lưu thông trên thị trường đều thực hiện các quy định đảm bảo chất… Chi tiết »

Chứng nhận Bàn ghế học sinh

Vừa qua Liên Bộ: GD&ĐT, Khoa học và Công nghệ, Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông. Theo đó, Thông tư hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn bàn ghế học… Chi tiết »