Quan trắc đo kiểm môi trường lao động

Đo kiểm môi trường lao động tại Bình Dương

Bình Dương là địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, nhà máy, công ty, xí nghiệp,…nên công tác đo kiểm môi trường lao động tại đây rất quan trọng và được chú trọng. Đo kiểm môi trường lao động tại Bình Dương được thực hiện bởi các đơn vị quản lý, doanh nghiệp và… Chi tiết »

6 yếu tố đánh giá trong quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là gì? Cách xác định chỉ tiêu để quan trắc môi trường lao động ra sao phù hợp với ngành nghề hoạt động của đơn vị? 6 yếu tố đánh giá trong quan trắc môi trường lao động là những yếu tố nào? Những câu hỏi mà Trung tâm… Chi tiết »

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp 2023

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp 2023

Cháy được hiểu là trường hợp xảy ra cháy không kiểm soát được có thể gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng đến môi trường. Có 3 yếu tố chính: chất cháy, chất oxy hóa và nguồn nhiệt. Trong đó chất cháy và chất oxy hóa đóng vai trò là những chất… Chi tiết »

Quy định về phân loại lao động theo điều kiện lao động

Ngày 28/12/2021, Bộ Lao động Thương binh – Xã hội đã ban hành Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH quy định về phân loại lao động theo điều kiện lao động. Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2022. Phân loại lao động theo điều kiện lao động Loại điều kiện lao động… Chi tiết »

Khi nào cần quan trắc môi trường lao động?

Một trong những trách nhiệm của người sử dụng lao động là phải đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại môi trường làm việc để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động. Để kịp thời phát hiện những mối nguy, yếu tố gây hại và đưa ra những biện… Chi tiết »

Quan trắc môi trường lao động tại Quận 12

Quan trắc môi trường lao động tại quận 12 nhằm quản lý môi trường làm việc của người lao động, phát hiện những yếu tố nguy cơ có hại ảnh hưởng đến người lao động và gây bênh nghề nghiệp để cải thiện điều kiện làm việc, trang bị phương tiện phòng hộ các nhân… Chi tiết »

Quan trắc môi trường lao động tại Quận 7

Quan trắc môi trường lao động tại quận 7 là hoạt động cần thiết và quan trọng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp. Đây là công việc tiến hành thu thập, đánh giá, phân tích chỉ tiêu đo lường các yếu tố của môi trường lao động tại… Chi tiết »

Quan trắc môi trường lao động tại Bình Dương

Bình Dương là địa phương tập trung rất nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp sử dụng lao động, nên các doanh nghiệp phải thực hiện quan trắc môi trường lao động theo các quy định để đảm bảo an toàn cho người lao động. Nhằm giúp doanh nghiệp, cơ sở đo đạt phân tích, đánh… Chi tiết »

Quan trắc môi trường lao động tại An Giang

Môi trường lao động là những yếu tố ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần, thể chất, sức khoẻ của người lao động và hiệu quả công việc. Một môi trường làm việc lành mạnh và an toàn sẽ duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần cho người lao động, phòng ngừa bệnh… Chi tiết »

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG ƯU ĐÃI 2022

Là đơn vị chuyên về lĩnh vực an toàn lao động, Crs Vina mong muốn đem tới doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ chất lượng, tư vấn đúng quy định, nhằm nâng cao chất lượng trong lao động, việc Quan trắc đánh giá yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại sẽ giúp cải thiện… Chi tiết »