Nội dung kế hoạch ứng cứu khẩn cấp

Căn cứ vào nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc và theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động phải xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc. Vậy nội dung kế hoạch ứng cứu khẩn cấp gồm những gì? Quy định xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.

Tại sao phải xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp

Xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp là một điều rất quan trọng vì nó đảm bảo an toàn cho mọi người và môi trường trong trường hợp có sự cố xảy ra.

🔹 Bảo vệ sức khoẻ người lao động: Khi có sự cố, mọi người đều có quyền được bảo vệ. Kế hoạch ứng cứu đảm bảo rằng mọi người sẽ biết cách ứng phó và tự bảo vệ mình trong tình huống khẩn cấp, giúp giảm thiểu nguy cơ thương tích và tử vong.

🔹 Bảo vệ môi trường: Nhiều sự cố có thể gây hại cho môi trường, chẳng hạn như rò rỉ chất độc hại. Kế hoạch ứng cứu định rõ cách ngăn chặn sự cố từ việc gây ra thất thoát môi trường và cách xử lý sự cố môi trường một cách hiệu quả.

🔹 Bảo vệ tài sản: Sự cố có thể gây thiệt hại cho tài sản của tổ chức hoặc cá nhân. Kế hoạch ứng cứu đảm bảo rằng tài sản quý báu được bảo vệ và tổ chức có biện pháp khắc phục hậu quả.

🔹 Đảm bảo an toàn trong môi trường làm việc: Trong môi trường làm việc, kế hoạch ứng cứu đảm bảo rằng nhân viên có biết cách ứng phó với sự cố mà họ có thể gặp phải trong quá trình công việc. Điều này giúp giảm thiểu thời gian gián đoạn trong công việc và đảm bảo an toàn lao động.

🔹 Tuân thủ quy định pháp luật: Pháp luật có quy định về việc xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp. Tuân thủ các quy định này không chỉ đảm bảo an toàn mà còn tránh được việc bị phạt hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.

Nội dung kế hoạch ứng cứu khẩn cấp

 

Theo khoản 2 Điều 78 Luật An toàn vệ sinh lao động quy định, nội dung kế hoạch ứng cứu khẩn cấp bao gồm:

✔️ Phương án sơ tán người lao động khỏi khu vực nguy hiểm.

✔️ Biện pháp sơ cứu, cấp cứu người bị tai nạn.

✔️ Biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả do sự cố, tai nạn gây ra.

✔️ Trang thiết bị phục vụ ứng cứu.

✔️ Lực lượng ứng cứ tại chỗ.

✔️ Phương án phối hợp với các lực lượng bên ngoài cơ sở.

✔️ Phương án diễn tập ứng cứu khẩn cấp.

Quy định xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp

Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phải dựa trên kết quả báo cáo đánh giá rủi ro, gồm các nội dung chính sau:

🔸 Mô tả và phân loại các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

🔸 Sơ đồ tổ chức, phân cấp trách nhiệm, trách nhiệm của từng cá nhân, hệ thống báo cáo khi xảy ra sự cố, tai nạn hoặc xuất hiện các tình huống nguy hiểm.

🔸 Quy trình ứng cứu các tình huống.

🔸 Mô tả các nguồn lực bên trong và bên ngoài sẵn có hoặc sẽ huy động để ứng cứu hiệu quả các tình huống khẩn cấp.

🔸 Địa chỉ liên lạc và thông tin trong ứng cứu khẩn cấp với các bộ phận nội bộ và báo cáo các cơ quan quản lý có thẩm quyền liên quan.

🔸 Kế hoạch huấn luyện và diễn tập ứng cứu khẩn cấp.

🔸 Kế hoạch khôi phục hoạt động của công trình bao gồm công tác điều tra, đánh giá nguyên nhân, hậu quả để tái lập và nâng cao mức an toàn của công trình.

Báo cáo đánh giá rủi ro gồm các nội dung chính sau

a) Xác định mục đích và các mục tiêu đánh giá rủi ro.

b) Mô tả các hoạt động, các công trình.

c) Xác định, phân tích, đánh giá rủi ro định tính và định lượng.

d) Các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phải phù hợp với hệ thống ứng cứu khẩn cấp của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, địa phương và hiện trạng của hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc xây dự kế hoạch ứng cứu khẩn cấp

Người sử dụng lao động có trách nhiệm:

Xây dựng, ban hành kế hoạch xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc.

Tổ chức xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp, lực lượng ứng cứu và báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ hoặc khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của người sử dụng lao động.

Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp

Kế hoạch ứng cứu sự cố là một yếu tố quan trọng trong mọi tổ chức và doanh nghiệp. Nó không chỉ đảm bảo an toàn cho con người mà còn bảo vệ môi trường và tài sản của bạn.

Xác định sự cố và vị trí có thể xảy ra sự cố

Trước hết, để thực hiện một kế hoạch ứng cứu sự cố hiệu quả, bạn cần phải xác định rõ sự cố có thể xảy ra và vị trí chúng có thể xảy ra. Điều này bao gồm việc xác định nguyên nhân gây ra sự cố và đánh giá mức độ nguy hiểm của nó đối với con người và môi trường.

Đảm bảo thông tin liên lạc

Để đảm bảo ứng cứu sự cố được tiến hành nhanh chóng, bạn cần có một hệ thống thông tin liên lạc hiệu quả. Điều này bao gồm việc đầu tư vào các thiết bị liên lạc nội bộ và kênh liên lạc ra bên ngoài. Điều này đảm bảo rằng mọi người có thể nhanh chóng liên hệ với các đơn vị khác để yêu cầu sự cứu giúp và hướng dẫn.

Hệ thống báo động và phân công trách nhiệm

Tại các vị trí có khả năng xảy ra sự cố, bạn cần bố trí hệ thống báo động. Các người chịu trách nhiệm về sự cố cũng cần được phân công rõ ràng. Điều này đảm bảo rằng mọi người biết mình phải làm gì khi có sự cố xảy ra và có thể liên hệ với người chịu trách nhiệm.

Bảo trì thiết bị ứng cứu

Hệ thống thiết bị ứng cứu cần được bảo trì định kỳ để đảm bảo rằng chúng luôn hoạt động hiệu quả. Công việc bảo trì có thể bao gồm làm sạch, bôi trơn và kiểm tra các thiết bị để đảm bảo rằng chúng đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.

Quy trình ứng cứu

Quy trình ứng cứu là trình tự các công việc phải thực hiện khi sự cố xảy ra. Nó bao gồm cứu hộ cho con người, môi trường và tài sản. Quy trình này cần được xây dựng dựa trên nguyên tắc ưu tiên cứu người trước và sau đó mới đến tài sản.

Huấn luyện và đào tạo

Để đảm bảo rằng mọi người biết cách ứng cứu sự cố, bạn cần tổ chức các lớp tập huấn thường xuyên cho công nhân trong đội ứng cứu và thoát hiểm. Ngoài ra, cần phải hướng dẫn vận hành hệ thống trong nhà máy và khu dân cư và có các đường thoát hiểm được vạch trước và bảng chỉ dẫn.

Đảm bảo an toàn tối đa

Trong các khu vực lưu trữ, sử dụng và sản xuất chất nguy hại, cần phải có phương tiện cứu sinh và thoát hiểm. Cửa và cầu thang thoát hiểm phải được mở thường xuyên trong thời gian hoạt động. Trong công tác cứu hộ, phải ưu tiên cứu người trước rồi mới đến tài sản và đảm bảo rằng hệ thống thoát hiểm không bị tắc nghẽn.

5/5 - (2 bình chọn)

Posted by & filed under Tin tức, HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG, Quan trắc đo kiểm môi trường lao động, Huấn Luyện An Toàn Lao Động.