Huấn Luyện An Toàn Lao Động

Huấn luyện phòng cháy phòng cháy hằng năm

Huấn luyện phòng cháy phòng cháy hằng năm

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy hằng năm là yêu cầu bắt buộc với các đối tượng thuộc đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, đối tượng quy định phải được huấn luyện nghiệp vụ PCCC, vậy quy định về Huấn luyện phòng cháy chữa cháy hằng năm là như thế nào? Thời gian huấn… Chi tiết »

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp là một hoạt động rất quan trọng cho mọi doanh nghiệp, giúp nâng cao nhận thức về phòng cháy và chữa cháy cho nhân viên và giảm thiểu rủi ro tai nạn đối với tài sản và con người trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn…. Chi tiết »

Thời gian huấn luyện phòng cháy chữa cháy

Thời gian huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp thường dao động từ 16 – 42 tiếng đồng hồ, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, quy mô công trình, đối tượng học viên, số lượng nhân viên tham gia đào tạo và nội dung chương trình huấn luyện, hình thức huấn luyện…. Chi tiết »

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp 2023

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho doanh nghiệp 2023

Cháy được hiểu là trường hợp xảy ra cháy không kiểm soát được có thể gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng đến môi trường. Có 3 yếu tố chính: chất cháy, chất oxy hóa và nguồn nhiệt. Trong đó chất cháy và chất oxy hóa đóng vai trò là những chất… Chi tiết »

Huấn luyện an toàn điện Thông tư 05

An toàn lao động là vấn đề quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp, cơ sở nào cũng phải đảm bảo. Việc đảm bảo an toàn điện cũng vậy. Nếu làm việc trong môi trường không đủ an toàn tiện sẽ nguy hiểm, xảy ra nhiều rủi ro, thiệt hại về người và của. Vậy… Chi tiết »

Huấn luyện chuyên môn y tế lao động 2023

Quy định thành lập bộ phận y tế cơ sở đã được nêu trong Luật An toàn vệ sinh lao động cũng như một số văn bản nghị định thông tư, đó là yêu cầu bắt buộc với các cơ sở, doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác y tế kịp thời… Chi tiết »

Huấn luyện an toàn điện nhóm 3

Tai nạn điện có thể xảy đến bất ngờ và để lại nhiều hậu quả, tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản. Chính vì thế, an toàn điện là rất quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và cá nhân mỗi người làm công việc liên quan… Chi tiết »

Khoá Đào tạo chứng chỉ H.S.E

Trong hoạt động Sản xuất – Kinh doanh nhất là xu thế hội nhập quốc tế hiện nay , việc đảm bảo An toàn — Sức khỏe — Môi trường ( H.S.E ) trở thành yếu tố được Nhà nước và Lãnh đạo Doanh nghiệp hết sức quan tâm. Vài trò lãnh đạo H.S.E (H.S.E Manager)… Chi tiết »

Khoá nâng cao kiến thức HSE

Trong hoạt động Sản xuất – Kinh doanh nhất là xu thế hội nhập quốc tế hiện nay , việc đảm bảo An toàn — Sức khỏe — Môi trường ( H.S.E ) trở thành yếu tố được Nhà nước và Lãnh đạo Doanh nghiệp hết sức quan tâm. Vài trò lãnh đạo H.S.E (H.S.E Manager)… Chi tiết »

Khóa quản lý hóa chất tại doanh nghiệp

Quản lý hóa chất tại các doanh nghiệp hiện nay đang là vấn đề được hầu hết các đơn vị quan tâm. Nhưng để làm sao quản lý một cách có hiệu quả vừa đúng quy định của pháp luật vừa phù hợp với doanh nghiệp từ khâu nhập khẩu hóa chất đến khâu lưu… Chi tiết »