Danh sách đơn vị đo kiểm môi trường 2018 mà bạn nên biết

Người sử dụng lao đông ngày nay (chủ doanh nghiệp) khi muốn thành lập một công ty, công xưởng dành cho riêng mình thì ngoài những giấy tờ cần thiết thì còn cần phải thực hiện môt quy định bắt buộc đó chính là quy định về đo kiểm môi trường lao động. Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị uy tín và có chứng nhận đầy đủ của Bộ Y Tế, thì còn có nhiều công ty làm việc chui. Chính vì vậy, để giúp các bạn có thể tìm được cho mình một địa chỉ đáng tin cậy thì sau đây, chúng tôi xin đưa ra danh sách đơn vị đo kiểm môi trường do Bộ Y Tế công bố.

Người lao đông ngày nay là vốn quý của bất kỳ doanh nghiệp nào cho dù bạn chỉ là một doanh nghiệp nhỏ hay bạn là một doanh nghiệp với số lượng nhân viên lên đến hàng ngàn người thì bạn cũng cần thực hiện theo quy định này. Bên cạnh đó, thực hiện đo kiểm môi trường lao động còn có thể giúp bạn kiểm soát môi trường lao động của doanh nghiệp mình một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất có thể.

đơn vị đo kiểm môi trường

Trong danh sách công ty môi trường mà CrsVina đưa ra sau đây, các doanh nghiệp này đều đã được Bộ Y Tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện để thực hiện các công đoạn cần thiết.

TT Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động Ghi chú
I Các đơn vị do Bộ Y tế công bố
1. Viện Y học dự phòng Quân đội Công văn công bố số

1054/MT-LĐ   ngày 12/10/2016

2. Trung tâm Y học dự phòng Quân đội phía Nam Công  văn công bố số  1267/MT-LĐ  ngày 01/12/2016
3. Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường – Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Công  văn  công  bố  số

1273/MT-LĐ ngày 02/12/2016

4. Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh Công  văn  công  bố  số

164/MT-LĐ  ngày 07/3/2017

5. Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường Công  văn  công  bố  số

394/MT-LĐ  ngày 04/5/2017

6. Trạm quan trắc và phân tích môi trường lao động Công  văn  công  bố  số

617/MT-LĐ ngày 28/6/2017

7. Trung tâm dịch vụ KHKT Sức khỏe và Môi trường Công  văn  công  bố  số

629/MT-LĐ ngày 30/6/2017

 

TT Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động Ghi chú
8. Trung tâm Y tế – Môi trường Lao động Công thương Công văn công bố số  636/MT-LĐ ngày 30/6/2017
9. Bệnh viện Đa khoa Bưu điện Công văn công bố số  733/MT-LĐ ngày 19/7/2017
10. Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (Cục An toàn Lao động) Công văn công bố số  762/MT-LĐ ngày 25/7/2017
11. Công ty Cổ phần chứng nhận và Kiểm định VINACONTROL Công văn công bố số  815/ MT-LĐ ngày 04/8/2017
II Các đơn vị do Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ công bố
1. Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên Công văn công bố số  788/VBCB-NVY ngày 12/5/2017. Báo cáo số 1530/BC-SYT ngày 28/9/2016
2. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ Công văn công bố số  4267/SYT-NVY ngày27/9/2016. Chưa có báo cáo theo Thông tư 19/2016/TT-BYT.
3. Công ty TNHH Sức khỏe lao động và Môi trường Công văn công bố số  9622/SYT-NVY ngày29/9/2016 Chưa có báo cáo theo Thông tư 19/2016/TT-BYT.
4. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Thuận Công văn công bố số  397/SYT-NVY ngày 19/02/2017. Chưa có báo cáo theo Thông tư 19/2016/TT-BYT.
5. Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận Công văn công bố số  386/SYT-NVY ngày 19/02/2017. Chưa có báo cáo theo Thông tư 19/2016/TT-BYT.
6. Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An Báo cáo số 944/S T-NVY ngày 27/4/2017.

 

TT Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động Ghi chú
7. Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc Công văn công bố số  771/SYT-NVY ngày26/5/2017. Chưa có báo cáo theo Thông tư 19/2016/TT-BYT.
8. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương Báo cáo số 82/BC-SYT ngày 15/6/2017.
9. Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Hải Dương Báo cáo số 81/BC-SYT ngày 15/6/2017.
10. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Bình Báo cáo số 95/BC-SYT ngày 29/6/2017.
11. Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội Báo cáo số 2338/BC-SYT ngày 30/6/2017.
12. Trung tâm Bảo vệ sức khỏe và môi trường lao động tỉnh Đồng Nai Báo cáo số 2420/BC-SYT ngày 30/6/2017.
13. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định Công văn công bố số  1542/SYT-NVY ngày07/7/2017. Chưa có báo cáo theo Thông tư 19/2016/TT-BYT.
14. Công ty Cổ phần kỹ thuật và Phân tích Môi trường Công văn công bố số  2468/SYT-NVY ngày

07/7/2017. Chưa có báo cáo theo Thông tư 19/2016/TT-BYT.

15. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái

Địa chỉ giao dịch: Số 729 đường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Công văn công bố số  712/SYT-NVY ngày

11/7/2017. Chưa có báo cáo theo Thông tư 19/2016/TT-BYT.

 

16. Trung tâm Sức khỏe lao động và Môi trường tỉnh Bình Dương

 

Báo cáo của  Sở Y tế số 106/BC-SYT ngày 12/7/2017.

 

TT Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động Ghi chú
17. Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động môi trường và Giám định y khoa tỉnh Bắc Ninh Báo cáo của  Sở Y tế số 90/BC-SYT ngày 17/7/2017
18. Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam Công văn công bố số  2455/SYT-NVY ngày

04/8/2017.

19. Công ty TNHH phòng khám đa khoa quốc tế Long Bình Công văn công bố số  3108/BC-SYT ngày 04/8/2017.
20. Công ty TNHH phòng khám đa khoa Tam Đức Công văn công bố số  3222/BC-SYT ngày 14/8/2017.
21. Công ty TNHH phòng khám đa khoa Hoàng Anh Đức Công văn công bố số  3221/BC-SYT ngày 14/8/2017.
22. Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Công văn công bố số  185/BC-SYT ngày 09/8/2017.
23. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Thuận Công văn công bố số  186/BC-SYT ngày 09/8/2017.
24. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lâm Đồng Công văn công bố số  1720/SYT-NVY ngày14/8/2017. Chưa có báo cáo theo Thông tư 19/2016/TT-BYT.
25. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đăk Nông

 

Công văn công bố số  1172/SYT-KHNV ngày

04/8/2017.

26. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Kon Tum Công văn công bố số  2055/BC-SYT ngày 01/8/2017.
27. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Phú Yên

 

Công văn công bố số  280/BC-SYT ngày 24/7/2017.

 

TT Tổ chức cụng bố thực hiện quan trắc môi trường lao động Ghi chú
28. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam Công văn công bố số  1032/BC-SYT ngày 30/6/2017.
29. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Tĩnh Công văn công bố số  1551/SYT-NVY ngày04/8/2017. Chưa có báo cáo theo Thông tư 19/2016/TT-BYT.
30. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lai Châu Công văn công bố số  250/BC-SYT ngày 19/7/2017.
31. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh Công văn công bố số  1952/BC-SYT ngày 10/8/2017.
32. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai Công văn công bố số  343/BC-SYT ngày 19/7/2017.
33. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình Công văn công bố số  2056/BC-SYT ngày 03/8/2017.
34. Trung tâm Y tế dự phòng  tỉnh Hà Nam Công văn công bố số  539/SYT-NVY ngày

14/7/2017. Chưa có báo cáo theo Thông tư 19/2016/TT-BYT.

35. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh Công văn công bố số  1203/BC-SYT ngày 14/8/2017.
36. Công ty Cổ phần khoa học và Công nghệ Việt Nam Công văn công bố số  2889/BC-SYT ngày 08/8/2017.
37. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắc Công văn công bố số  285/BC-SYT ngày 16/8/2017.
38. Trung tâm Môi trường PNE

 

 

Công văn công bố số  286/BC-SYT ngày 16/8/2017.
TT Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động Ghi chú
39. Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường Công văn công bố số  283/BC-SYT ngày 16/8/2017.
40. Công ty TNHH tư vấn môi trường Ban Mê Xanh Công văn công bố số  284/BC-SYT ngày 16/8/2017

 

Hi vọng rằng bản danh sách trên sẽ giúp bạn nhiều trong việc lựa chọn một nơi đáng tin cậy.

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under Tin tức.