Huấn luyện an toàn trong hoạt động kinh doanh khí

Kinh doanh khí đóng vai trò quan trọng và cần thiết trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và dân dụng. Tuy nhiên, việc làm việc với khí cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy hiểm ảnh hưởng đến người sử dụng. Để đảm bảo an toàn tối đa cho nhân viên và khách hàng, huấn luyện an toàn trong hoạt động kinh doanh khí là một yếu tố không thể thiếu. Nhận thức về những rủi ro tiềm ẩn và các tai nạn có thể xảy ra trong quá trình khai thác, sản xuất, vận chuyển và sử dụng khí đòi hỏi các doanh nghiệp phải đưa ra những biện pháp bảo vệ mạnh mẽ và hiệu quả. Đồng thời, việc đào tạo, huấn luyện chất lượng cao cho đội ngũ nhân viên, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng an toàn, cũng đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu các sự cố có thể xảy ra.

Huấn luyện an toàn trong hoạt động kinh doanh khí

Huấn luyện an toàn trong hoạt động kinh doanh khí

Tại sao nên tham gia huấn luyện an toàn trong hoạt động kinh doanh khí?

Huấn luyện an toàn trong hoạt động kinh doanh khí là cần thiết vì nó đóng vai trò quan trọng và mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho doanh nghiệp cũng như cộng đồng xung quanh. Dưới đây là một số lý do vì sao nên đầu tư vào huấn luyện an toàn trong hoạt động kinh doanh khí:

✔️ Bảo vệ người lao động: Huấn luyện an toàn giúp cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để nhân viên làm việc trong môi trường nguy hiểm một cách an toàn. Điều này giúp giảm nguy cơ tai nạn lao động và thương tật, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân viên.

✔️ Giảm thiểu sự cố và thất thoát: Đào tạo an toàn giúp nhận diện và giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình sản xuất, vận chuyển và sử dụng khí. Khi người lao động được hướng dẫn cách xử lý tình huống khẩn cấp và tránh các hành vi không an toàn, sự cố và thất thoát có thể được giảm thiểu.

✔️ Tuân thủ pháp luật và tiêu chuẩn: Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành khí phải tuân thủ nhiều quy định pháp luật về an toàn và bảo vệ môi trường. Huấn luyện an toàn giúp đảm bảo rằng công ty đáp ứng các yêu cầu này, tránh rủi ro pháp lý và tránh phạt vi phạm.

✔️ Bảo vệ môi trường: Khi được đào tạo an toàn, người lao động có khả năng xử lý khí một cách cẩn thận và hiệu quả, giảm nguy cơ rò rỉ và ô nhiễm môi trường. Điều này góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giữ gìn môi trường sạch sẽ cho thế hệ tương lai.

✔️ Tăng cường uy tín và danh tiếng: Đầu tư vào huấn luyện an toàn cho thấy cam kết của doanh nghiệp đối với việc bảo vệ người lao động và môi trường. Điều này có thể tạo ra niềm tin và tăng cường uy tín của doanh nghiệp trong mắt khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Đối tượng tham gia huấn luyện

1️⃣ Nhóm 1

◾ Người đứng đầu cơ sở kinh doanh khí hoặc cơ sở tiến hành hoạt động kinh doanh khí, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở.

◾ Người đứng đầu các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng và tương đương.

◾ Cấp phó người đứng đầu theo quy định tại điểm a và b Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn cơ sở kinh doanh khí.

2️⃣ Nhóm 2

◾ Người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn của cơ sở.

◾ Người trực tiếp giám sát về an toàn tại nơi làm việc.

3️⃣ Nhóm 3

◾ Gồm người lao động trực tiếp liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo quản, giao nhận, vận chuyển trong lĩnh vực khí của cơ sở.

4️⃣ Trường hợp người lao động thuộc đối tượng huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm thì thực hiện huấn luyện theo quy định của pháp luật về huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

Nội dung huấn luyện an toàn trong hoạt động kinh doanh khí

Nội dung huấn luyện an toàn trong kinh doanh khí được quy định tại Thông tư số 53/2018/TT-BCT. Nội dung phù hợp với từng đối tượng khác nhau khi tham gia huấn luyện:

⚜️ Đối với nhóm 1

◾ Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí.

◾ Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, tồn chứa, vận chuyển, sử dụng khí của cơ sở. Nguyên tắc an toàn cơ bản.

◾ Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố, tai nạn; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

⚜️  Đối với nhóm 2

◾ Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí.

◾ Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, tồn chứa, vận chuyển, sử dụng khí của cơ sở. Nguyên tắc an toàn cơ bản.

◾ Giới thiệu hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng đối với cơ sở kinh doanh khí.

◾ Giới thiệu sơ bộ hệ thống phân phối khí từ sản xuất, nhập khẩu khí đến nơi tiêu thụ.

◾ Các loại thiết bị trong cơ sở:

– Bồn chứa (nếu có).

– Các phụ kiện bồn chứa: Các loại van, đấu nối….

– Hệ thống thiết bị công nghệ.

– Thiết bị điện phòng nổ trong cơ sở kinh doanh khí: Phân loại vùng nguy hiểm; Sử dụng thiết bị điện phòng nổ.

◾ Tóm tắt quy định hiện hành về phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh khí.

◾ Quy định về an toàn

– Yêu cầu chung

+ Yêu cầu về hệ thống quản lý an toàn/đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;

+ Yêu cầu về kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

+ Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với cán bộ quản lý, công nhân cơ sở kinh doanh khí.

– Quy định về an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí và các hoạt động của cơ sở kinh doanh khí.

– Quy định về khoảng cách an toàn.

– Quy định đối với lắp đặt, vận hành bồn chứa (nếu có).

– Quy định đối với hệ thống đường ống.

– Quy định về nối đất.

– Các biện pháp kỹ thuật an toàn tăng cường đối với cơ sở kinh doanh khí (nếu có).

◾ Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố, tai nạn; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

◾ Phương pháp cơ bản cấp cứu người bị nạn.

⚜️ Đối với nhóm 3

◾ Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí liên quan đến người lao động trong cơ sở kinh doanh khí.

◾ Khái niệm và phân biệt các loại khí.

◾ Các yếu tố nguy hiểm trong sử dụng khí. Quy định về an toàn lao động.

◾ Giới thiệu về thiết bị, quy trình sản xuất, tồn chứa, vận chuyển, sử dụng khí của cơ sở phù hợp với công việc của người lao động.

◾ Các quy trình ứng cứu khẩn cấp; sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố, tai nạn; sơ cứu người bị tai nạn; sử dụng, bảo quản, kiểm tra thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố trong cơ sở kinh doanh khí; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo trong tình huống khẩn cấp.

◾Phương pháp cơ bản cấp cứu người bị nạn.

Huan luyen an toan trong hoat dong kinh doanh khi1

Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh khí

📌 Tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí của cơ sở đảm bảo các quy định về chương trình và nội dung huấn luyện quy định tại Thông tư này.

📌 Đảm bảo người huấn luyện phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trong chuyên ngành đó.

Sau khi tham dự khóa huấn luyện và vượt qua kỳ sát hạch cuối khóa nếu đạt yêu cầu học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn trong kinh doanh khí do Công ty cổ phần LDT cấp. Chứng nhận, Quyết định công nhận kết quả huấn luyện theo mẫu tại TT 53/2018/TT-BCT.

Hình thức huấn luyện

✅ Huấn luyện lần đầu.

Thực hiện trước khi tham gia vào công việc.

✅ Huấn luyện định kỳ hàng năm.

Tham gia huấn luyện định kỳ hằng năm để cập nhật kiến thức, kỹ năng.

✅ Huấn luyện lại: Được thực hiện khi có thay đổi vị trí làm việc, thay đổi công nghệ, khi người lao động nghỉ việc từ sáu tháng trở lên, hoặc khi kiểm tra không đạt yêu cầu.

Thời gian huấn luyện

⏳ Thời gian huấn luyện lần đầu:

Nhóm 1: Tối thiểu 12 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Nhóm 2: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Nhóm 3: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Thời gian huấn luyện định kỳ: bằng một nửa thời gian huấn luyện lần đầu.

Thời gian huấn luyện lại: Bằng thời gian huấn luyện lần đầu.

⏳  Huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí có thể được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định.

Huan luyen an toan trong hoat dong kinh doanh khi2

4. Hồ sơ huấn luyện kỹ thuật an toàn bao gồm:

📎  Tài liệu huấn luyện.

📎 Danh sách đối tượng huấn luyện với các thông tin và chữ ký xác nhận tham gia huấn luyện theo mẫu tại Phụ lục IV.

📎 Thông tin về người huấn luyện bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ học vấn, chuyên ngành được đào tạo, kinh nghiệm công tác.

📎 Nội dung và kết quả kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn.

📎 Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn theo mẫu tại Phụ lục V (đối với trường hợp tổ chức huấn luyện được cơ sở kinh doanh khí thuê huấn luyện).

Cơ sở kinh doanh khí có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 4 Điều này trong thời hạn 03 năm và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.

Tại sao nên tham gia huấn luyện tại CRS VINA?

CRS VINA là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp huấn luyện an toàn kinh doanh khí. Chúng tôi cam kết đem đến những khoá huấn luyện chất lượng, giúp các doanh nghiệp và cá nhân làm việc một cách an toàn và hiệu quả với khí, từ đó đảm bảo sự thành công và an tâm trong mọi hoạt động kinh doanh.

CRS VINA tự hào sở hữu đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp trong lĩnh vực an toàn và kinh doanh khí. Những người hướng dẫn trong các khoá huấn luyện đều là những chuyên gia có kiến thức sâu sắc và nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn, đảm bảo mang đến sự hiểu biết và kỹ năng thực tiễn cho người học.

Tại CRS VINA, mỗi chương trình huấn luyện được thiết kế kỹ lưỡng và phù hợp với nhu cầu và mục tiêu cụ thể của từng đối tượng học viên.

CRS VINA đầu tư vào cơ sở vật chất hiện đại và tiện nghi nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình học tập và thực hành.

Các khoá huấn luyện được thiết kế với nội dung đa dạng và phong phú, bao gồm cả lý thuyết và thực hành.

Thành công của CRS VINA được thể hiện qua sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng. Chúng tôi tự hào khi được là đơn vị huấn luyện được nhiều doanh nghiệp và cá nhân lựa chọn và đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://hosomoitruong.top/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

👉 Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

👉 Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

👉 Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

👉 Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

👉 Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

👉 Văn phòng tại Cà Mau: đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

👉 Văn phòng tại Sơn La: đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

5/5 - (2 bình chọn)

Posted by & filed under Huấn Luyện An Toàn Lao Động.