Kiểm định phương tiện chống cháy

Lựa chọn cửa chống cháy từ một công ty có uy tín là một phần quan trọng trong việc ngăn lửa lan ra xung quanh. Đồng thời, đảm bảo sản phẩm bạn mua được sản xuất theo tiêu chuẩn cao và được chứng nhận bởi một bên thứ ba, để đảm bảo chất lượng tốt và thiết kế đáng tin cậy.

Giấy chứng nhận cửa chống cháy có thể bao gồm các yếu tố chính sau đây:

  • Thiết kế của cửa
  • Mô phỏng xem cửa chống cháy sẽ được sử dụng như thế nào khi cháy nổ thực sự xảy ra.
  • Cửa được sản xuất như thế nào
  • Mức độ chất lượng của tất cả các giai đoạn từ khâu sản xuất đến khâu lắp đặt.
  • Tất cả các bộ phận của cửa đều được sản xuất trong cùng một cách thực hiện và trang bị một cách nhất quán, do đó nếu một cánh cửa hoặc một bộ phần đã được thử nghiệm thành công, những thành phần khác cũng được đảm bảo chất lượng như nhau.

Cánh cửa chống cháy phải được kiểm tra và chứng nhận toàn bộ, bởi vì nếu không có sự giám sát của bộ phận cấu thành, một mình các cánh cửa không thể được đảm bảo để hoạt động thành công và sắp xếp theo công suất của nó. Cấp giấy chứng nhận và thử nghiệm được thực hiện trên cơ sở có thể liên tục cũng cung cấp thêm sự bảo đảm cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp, vì điều này có thể chứng minh rằng các tiêu chuẩn chất lượng cao không phải chỉ có một lần.

Mỗi cửa đều được thử nghiệm và kiểm tra dưới nhiều cấu hình để được đảm bảo an toàn cho dù nó được sử dụng như một tác động một chiều hoặc tác động hai chiều, hoặc cho dù nó được lắp đặt như cửa một cánh hoặc 2 cánh. Trong quá trình xây dựng, việc lắp đặt phải được kiểm tra thường xuyên một lần nữa để đảm bảo rằng cửa chống cháy được bảo vệ tốt nhất trước khi lắp đặt.

Khi một cánh cửa chống cháy đã được kiểm định sẽ có một nhãn hiệu gắn liền với nó để xác định nó cần bao nhiêu giờ trở lên để theo dõi các chuỗi cung ứng. Nhãn trên mỗi cửa bao gồm tên của nhà sản xuất, số chứng nhận của cửa, đánh giá về cửa chống cháy, và có một số seri duy nhất.

Posted by & filed under .