Lớp đấu thầu cơ bản

Để đủ điều kiện để tham gia vào quy trình xây dựng, đánh giá, thẩm hồ sơ đấu thầu cho cơ quan mình quản lý, những cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đấu thầu cơ bản. Để có được chứng chỉ đầu thầu, các cá nhân cần phải đăng ký tham gia lớp đấu thầu cơ bản do các Trung tâm đào tạo chuyên nghiệp tổ chức. Qua đó, căn cứ theo quy định tại Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP, Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT, trung tâm đào tạo CRS VINA thường xuyên khai giảng các lớp đấu thầu cơ bản tại các tỉnh thành trên toàn quốc. Quý học viên có nh cầu, vui lòng gọi để được tư vấn, hotline 0903.98-.538

 

 

Căn cứ pháp luật

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013.

– Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

– Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

– Căn cứ Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016.

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

 

 

Đối tượng tham gia khóa học đấu thầu cơ bản

 

Theo Điều 5 Nghị định 85/2009/NĐ-CP đã quy định:

👉 Cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đấu thầu, trừ các nhà thầu.

👉 Cá nhân khác có nhu cầu.

Khóa học chứng chỉ đấu thầu phù hợp với các nhóm đối tượng:

 

Các cán bộ, lãnh đạo làm việc trong các ban quản lý dự án, chủ đầu tư có tham gia vào công tác đấu thầu, mời thầu, chấm thầu các gói thầu như xây lắp, tư vấn, mua sắm hàng hóa, chào hàng, mua sắm thiết bị, đấu thầu thuốc trong y tế…

Các cán bộ tham gia vào công tác đấu thầu mua sắm thiết bị, tài sản… có dùng ngân sách nhà nước.

Các cán bộ trước đây đã tham dự lớp học đấu thầu nhưng giờ muốn tham dự để tập huấn cập nhật những điểm mới của luật đấu thầu số 43/2013/QH13 mới được Quốc hội thông qua

Ngoài ra các cá nhân có nhu cầu cũng có thể tham dự lớp học đấu thầu nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ về đấu thầu để áp dụng vào trong công tác của mình.

 

Nội dung của khóa học chứng chỉ đấu thầu 

 

1️⃣ Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu

Chuyên đề này giới thiệu tổng quan về đấu thầu, những quy định chung về đấu thầu, bao gồm:

▪️ Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Giải thích từ ngữ

▪️ Đăng tải thông tin trong đấu thầu, đấu thầu qua mạng

▪️ Tư cách hợp lệ của nhà thầu. Điều kiện tham gia đấu thầu. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

▪️ Yêu cầu đối với bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

▪️ Đấu thầu quốc tế và ưu đãi trong đấu thầu quốc tế. Đồng tiền dự thầu, ngôn ngữ trong đấu thầu, chi phí trong đấu thầu. Quy định về thời gian trong đấu thầu

▪️ Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, bảo đảm dự thầu

▪️ Các hành vi bị cấm

2️⃣ Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu

Chuyên đề này giới thiệu hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, bao gồm:

▪️ Hình thức lựa chọn nhà thầu.

▪️ Phương thức đấu thầu.

3️⃣ Chuyên đề 3: Hợp đồng

Chuyên đề này giới thiệu các nội dung về hợp đồng, bao gồm:

▪️ Nguyên tắc xây dựng hợp đồng.

▪️ Các hình thức hợp đồng.

▪️ Bảo đảm thực hiện hợp đồng.

▪️ Bảo hành.

▪️ Thành phần và nội dung hợp đồng.

▪️ Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng.

▪️ Thanh, quyết toán, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

4️⃣ Chuyên đề 4: Kế hoạch đầu thầu

Chuyên đề này giới thiệu các nội dung về kế hoạch đấu thầu, bao gồm:

▪️ Nguyên tắc lập kế hoạch đấu thầu.

▪️ Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu.

▪️ Nội dung kế hoạch đấu thầu.

▪️ Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

5️⃣ Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu

Chuyên đề này giới thiệu các nội dung về sơ tuyển nhà thầu, bao gồm:

▪️ Phạm vi áp dụng.

▪️ Quy trình sơ tuyển nhà thầu.

6️⃣ Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Chuyên đề này giới thiệu các nội dung về đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, bao gồm:

Chuyên đề 6.1: Quy trình đấu thầu đối với nhà thầu là tổ chức

▪️ Chuẩn bị đấu thầu.

▪️ Tổ chức đấu thầu.

▪️ Đánh giá hồ sơ dự thầu.

▪️ Đàm phán hợp đồng.

▪️ Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu.

▪️ Thông báo kết quả đấu thầu.

▪️ Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

▪️ Ký kết hợp đồng

Chuyên đề 6.2: Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân

7️⃣ Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp

Chuyên đề này giới thiệu các nội dung về đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, bao gồm:

▪️ Chuẩn bị đấu thầu.

▪️ Tổ chức đấu thầu.

▪️ Đánh giá hồ sơ dự thầu.

▪️ Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu.

▪️ Thông báo kết quả đấu thầu.

▪️ Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

▪️ Ký kết hợp đồng

8️⃣ Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác

Chuyên đề này giới thiệu các hình thức lựa chọn nhà thầu khác, bao gồm:

▪️ Chỉ định thầu.

▪️ Mua sắm trực tiếp.

▪️ Chào hàng cạnh tranh.

▪️ Tự thực hiện.

▪️ Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

▪️ Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

9️⃣ Chuyên đề 9: Các vấn đề khác liên quan

Chuyên đề này giới thiệu các nội dung khác liên quan đến đấu thầu, bao gồm:

▪️ Hủy đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu.

▪️ Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu.

▪️ Quản lý nhà nước về đấu thầu.

▪️ Kiểm tra, thanh tra đấu thầu.

▪️ Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu.

▪️ Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

🔟 Chuyên đề 10: Các điểm mới thay đổi trong Luật Đấu thầu

▪️ Các điểm mới thay đổi trong Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 mới được quốc hội thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014.

 

Học phí học đấu thầu cơ bản

 

Học phí lớp đấu thầu cơ bản: 1.200.000VND/ học viên.

Học phí đã bao gồm tài liệu và nước uống, ăn nhẹ.

 

Thời gian khóa học

 

Thời học đấu thầu cơ bản là 24 tiếng (3 ngày làm việc)

 

Chứng chỉ đấu thầu cơ bản

 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng chỉ đấu thầu theo quy định mới nhất của Bộ Kế Hoạch và được hành nghề trên toàn quốc.

Chứng chỉ do CRS VINA tổ chức có giá trị toàn quốc và phù hợp với nhiều lĩnh vực liên quan theo quy định.

 

 

Đăng ký tham gia lớp học đấu thầu cơ bản ở đâu?

 

CRS VINA là đơn vị đào tạo nghiệp vụ đấu thầu chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi là đơn vị được cấp phép chính thức của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư thực hiện tổ chức các lớp học đấu thầu cơ bản, đấu thầu qua mạng, đầu thầu nâng cao.

✔️ Giảng viên là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đảm bảo kinh nghiệm thực tế và khả năng tuyền đạt tốt nhất.

✔️ Hỗ trợ học viên sau khóa học.

✔️ Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào về khóa học hoặc cần tư vấn những thông tin liên quan, vui lòng liên hệ phòng tư vấn trung tâm đào tạo CRS VINA. Đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tình của chúng tôi luôn túc trực 24/7 để giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU VÀ XÂY DỰNG CRS VINA

 

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://hosomoitruong.top/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

⭐ Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

⭐ Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

⭐ Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

⭐ Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under Huấn luyện sơ cấp cứu.