Tin tức

Quy dinh ve phan loai lao dong theo dieu kien lao dong

Quy định về phân loại lao động theo điều kiện lao động

Ngày 28/12/2021, Bộ Lao động Thương binh – Xã hội đã ban hành Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH quy định về phân loại lao động theo điều kiện lao động. Thông tư chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2022. Phân loại lao động theo điều kiện lao động Loại điều kiện lao động… Chi tiết »

Huan luyen chuyen mon y te lao dong 2023 scaled

Huấn luyện chuyên môn y tế lao động 2023

Quy định thành lập bộ phận y tế cơ sở đã được nêu trong Luật An toàn vệ sinh lao động cũng như một số văn bản nghị định thông tư, đó là yêu cầu bắt buộc với các cơ sở, doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác y tế kịp thời… Chi tiết »

Khoa Dao tao chung chi HSE scaled

Khoá Đào tạo chứng chỉ HSE

Trong hoạt động Sản xuất – Kinh doanh nhất là xu thế hội nhập quốc tế hiện nay , việc đảm bảo An toàn — Sức khỏe — Môi trường ( H.S.E ) trở thành yếu tố được Nhà nước và Lãnh đạo Doanh nghiệp hết sức quan tâm. Vài trò lãnh đạo H.S.E (H.S.E Manager)… Chi tiết »

CĂN CỨ QUY ĐỊNH VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN

CĂN CỨ QUY ĐỊNH VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN

CĂN CỨ QUY ĐỊNH VỀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN VSLĐ & ATHC CHO CƠ SỞ, DOANH NGHIỆP Nhằm hỗ trợ Quý Anh/Chị có nhu cầu tìm hiểu quy định về Quan trắc môi trường lao động cho Cơ sở, doanh nghiệp, Phòng Chuyên môn Crs Vina xin trích dẫn một số thông tin căn cứ… Chi tiết »

Khóa huấn luyện chuyên môn y tế cho nhóm 5

Khóa huấn luyện chuyên môn y tế cho nhóm 5

Chiêu sinh Khóa huấn luyện chuyên môn y tế cho nhóm 5 trong tháng 9/2022   Crs Vina xin thông báo: Dựa vào tình hình và nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp về việc đào tạo chuyên sâu cho các cán bộ y tế của đơn vị mình, Crs Vina đã kết hợp… Chi tiết »

Chứng chỉ chuyên môn y tế

Chứng chỉ chuyên môn y tế

Chứng chỉ chuyên môn y tế là bắt buộc với cán bộ y tế tại cơ sở  Theo quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam thì các cán bộ làm công tác y tế tại doanh nghiệp phải được đào tạo về “Chuyên môn y tế lao động”. Qua vài chia sẻ dưới… Chi tiết »

Quản lý hóa chất tại doanh nghiệp

Quản lý hóa chất tại doanh nghiệp

Khóa đào tạo “Quản lý hóa chất tại doanh nghiệp” Doanh nghiệp bạn là đơn vị sử dụng hóa chất, sản xuất hóa chất, kinh doanh hóa chất nhưng đang gặp vướng mắc trong khâu “Quản lý hóa chất tại doanh nghiệp” không biết bắt đầu từ đâu? Làm như thế nào? Không có một… Chi tiết »

Dịch vụ tư vấn lập báo cáo ĐTM

Dịch vụ tư vấn lập báo cáo ĐTM

Trước khi xây dựng dự án, ngoài việc xin giấy phép kinh doanh thì các chủ đầu tư cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nộp lên các cơ quan có thẩm quyền để xác định những ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh và có những biện… Chi tiết »

image002

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các doanh nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng đầu tư dự án thì vấn đề lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là cần thiết. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và tiền bạc trong việc khắc phụ những tác động… Chi tiết »