Kiểm định bình áp lực

Kiểm định bình áp lực là một quy trình quan trọng đối với các loại bình được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Việc kiểm định định kỳ đảm bảo rằng các bình chịu áp lực hoạt động đúng theo tiêu chuẩn và an toàn, đồng thời giảm thiểu nguy cơ sự cố và tai nạn không mong muốn. Kiểm định bình chịu áp lực là một quy trình quan trọng đối với các loại bình được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Việc kiểm định định kỳ đảm bảo rằng các bình chịu áp lực hoạt động đúng theo tiêu chuẩn và an toàn, đồng thời giảm thiểu nguy cơ sự cố và tai nạn không mong muốn.

Danh mục bình chịu áp lực cần phải kiềm định

Bình chứa khí nén

Các thiết bị phân ly dùng hơi

Các bộ phận trao đổi nhiệt, bộ phận bốc hơi

Thiết bị khử trùng dùng hơi, thiết bị phân ly dùng hơi

Nồi hấp, lò phản ứng …

Tại sao phải kiểm định bình áp lực?

Bình chịu áp lực là một trong những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Vậy nên, việc kiểm định an toàn bình chịu áp lực là bắt buộc, để:

Đảm bảo an toàn lao động: Bình chịu áp lực có thể chứa áp suất và chất lỏng/nguyên liệu nguy hiểm. Việc kiểm định định kỳ giúp đảm bảo rằng bình chịu áp lực đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và không có khuyết tật, sự cố ẩn hoặc sự suy yếu về kỹ thuật. Điều này giảm nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người lao động.

Bảo vệ tài sản và môi trường: Nếu bình chịu áp lực gặp sự cố, có thể xảy ra rò rỉ, nổ, hoặc gây hư hại cho tài sản và môi trường xung quanh. Kiểm định định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề, hỏng hóc, hay khuyết tật của bình chịu áp lực để có thể thực hiện biện pháp sửa chữa, thay thế hoặc bảo trì kịp thời, giảm nguy cơ gây hại đến tài sản và môi trường.

Tuân thủ quy định pháp luật: Kiểm định bình chịu áp lực là một yêu cầu theo quy định của cơ quan chức năng và pháp luật. Việc tuân thủ quy định này giúp đảm bảo tính hợp pháp và tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định an toàn. Đồng thời, nó cung cấp các bằng chứng pháp lý cho việc sở hữu và sử dụng bình chịu áp lực, đáng tin cậy và tuân thủ quy định của nhà nước.

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho kiểm định bình áp lực

🔸 QCVN 01:2008/BLĐTBXH – Quy chuẩn kiểm định kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực.

🔸 QTKĐ 07:2016/BLĐTBXH – Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực.

🔸 TCVN 8366:2010 – Bình chịu áp lực. Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo.

🔸 TCVN 6155:1996 – Bình chịu áp lực. Yêu cầu kỹ thuật an toàn về quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115°C.

🔸 TCVN 6156:1996 – Bình chịu áp lực. Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử.

🔸 TCVN 6008:2010 – Thiết bị áp lực. Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.

Có thể kiểm định bình chịu áp lực theo các tiêu chuẩn của nước ngoài, nhưng mức an toàn không được thấp hơn mức quy định trong quy chuẩn của Việt Nam.

Quy trình kiểm định bình chịu áp lực

Quy trình kiểm định an toàn bình chịu áp lực được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ

Kiểm tra hồ sơ xuất xưởng của bình chịu áp lực.

Xem xét nhật ký vận hành, bảo trì, sửa chữa của bình chịu áp lực.

Xem xét hồ sơ kiểm định lần trước (nếu có).

Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong

Kiểm tra các khuyết tật ăn mòn trên bề mặt kim loại và các biến dạng hình học khác.

Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của lớp bảo ôn, cách nhiệt (nếu có).

Kiểm tra khuyết tật kim loại và mối hàn bằng các phương pháp siêu âm, chụp phim, thẩm thấu, bột từ.

Bước 3: Thử nghiệm áp suất

Thực hiện thử nghiệm áp suất chỉ khi các bước kiểm tra trên đã đạt yêu cầu. Áp suất và môi chất thử phụ thuộc vào áp suất làm việc lớn nhất và môi chất làm việc của bình chịu áp lực.

Bước 4: Kiểm định cơ cấu an toàn, thiết bị đo lường, bảo vệ

Kiểm tra các thiết bị đo lường và cơ cấu an toàn như van an toàn, áp kế, thiết bị đo mức, rơ le nhiệt độ, áp suất.

Kiểm tra hệ thống nối đất và cách điện vỏ thiết bị.

Bước 5: Kiểm tra vận hành bình áp lực

Kết nối các thiết bị phụ trợ và cơ cấu an toàn và vận hành bình chịu áp lực ở áp suất làm việc cho phép.

Bước 6: Xử lý kết quả kiểm định

Lập biên bản kiểm định bình chịu áp lực theo mẫu quy định.

Lập biên bản kiến nghị và khắc phục (nếu cần).

Dán tem kiểm định và thông qua biên bản kiểm tra, ban hành kết quả kiểm định bình chịu áp lực.

Quy trình kiểm định bình chịu áp lực có thể có sự điều chỉnh, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể và các tiêu chuẩn áp dụng mà các kiểm định viên thực hiện có thể khác nhau.

Kiểm định bình áp lực

Kiểm định bình áp lực

Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định bình chịu áp lực phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

– Bình chịu áp lực phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.

– Hồ sơ, tài liệu của bình chịu áp lực phải đầy đủ.

– Các yếu tố môi trường, thời tiết không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.

– Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để kiểm định bình chịu áp lực.

Các hình thức kiểm định bình áp lực

Kiểm định lần đầu

Được thực hiện sau khi bình chịu áp lực được lắp đặt và trước khi đưa vào sử dụng.

Kiểm định định kỳ

Thực hiện trong quá trình sử dụng bình chịu áp lực theo chu kỳ nhất định. Chu kỳ kiểm định là 3 năm/lần cho thiết bị sử dụng chất môi chất thông thường và 2 năm/lần cho các môi chất độc hại, ăn mòn hoặc cháy nổ.

Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở.

– Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

– Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.

Kiểm định bất thường

Thực hiện khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc đơn vị sử dụng, hoặc khi có thay đổi về vị trí lắp đặt, thay thế hoặc sửa chữa. Kiểm định bất thường cũng áp dụng cho các bình chịu áp lực đã ngưng sử dụng trong thời gian trên 12 tháng.

– Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của bình chịu áp lực.

– Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt.

– Bình ngừng hoạt động từ 12 tháng trở lên.

– Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với loại bình chịu áp lực cụ thể thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.

Quy trình kiểm định trong từng hình thức này sẽ được thực hiện theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng trong ngành để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định.

Chi phí kiểm định bình chịu áp lực

Chi phí kiểm định bình chịu áp lực được Nhà nước quy định mức phí tối thiểu theo thông tư số 41/TT/2016/BLĐTBXH dựa vào dung tích của bình chịu áp lực.

Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà giá kiểm định bình chịu áp lực có thay đổi. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Kiểm định cầu trục

Kiểm định hệ thống lạnh

Kiểm định máy xây dựng

Trung tâm kiểm định bình áp lực

CRS VINA là một đơn vị chuyên nghiệp và uy tín trong lĩnh vực kiểm định an toàn thiết bị. Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn cho các loại bình chịu áp lực, đảm bảo tính an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

CRS VINA có đội ngũ kiểm định viên chuyên nghiệp và có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định bình chịu áp lực. Các quy trình kiểm định theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng để đảm bảo rằng bình chịu áp lực đáp ứng các yêu cầu an toàn và chất lượng.

Ngoài việc kiểm định, CRS VINA cũng có thể cung cấp các dịch vụ khác như bảo trì, sửa chữa và tư vấn về an toàn cho bình chịu áp lực.

Với sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy, CRS VINA là một đơn vị kiểm định phù hợp để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định cho bình chịu áp lực.

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://hosomoitruong.top/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

📌 Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

📌 Văn Phòng Giao Dịch tại TP HCM: Số 33H6, DN10, P.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

📌 Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

📌 Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

📌 Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

📌 Văn phòng tại Cà Mau: đường Lý Thường Kiệt, phường 6, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

📌 Văn phòng tại Sơn La: đường Tô Hiệu, tổ 5, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

5/5 - (2 bình chọn)

Posted by & filed under Kiểm định an toàn thiết bị.