Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì? Tại sao phải báo cáo giám sát quan trắc môi trường định kỳ? Các văn bản pháp luật yêu cầu là gì? Với các câu hỏi mà Chúng tôi thường gặp khi các đơn vị được yêu cầu thực hiện công tác về hoàn thiện hồ sơ môi trường là báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, Crs Vina giải đáp các vấn đề trên cho các bạn qua bài viết dưới đây. Qúy đơn vị đang cần thực hiện công tác báo cáo giám sát môi trường, tư vấn môi trường, thiết kế thi công hệ thống xử lý nước thải…hãy liên hệ ngay cho Hotline: 0903 980 538 để được tư vấn miễn phí và hướng dẫn phương án thực hiện chi phí thấp nhất.

Báo cáo quan trắc môi trường là gì?

Là hoạt động đo đạc, giám sát chất lượng môi trường của doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp….đã đi vào hoạt động nhằm đưa ra biện pháp xử lý và khắc phục kịp thời. Trong đó, tần suất, vị trí và thông số quan trắc được quy định theo nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường hay đề án bảo vệ môi trường.

qtmt 5904

Tại sao phải báo cáo quan trắc môi trường định kỳ?

  • Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường trên quy mô quốc gia, phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường.
  • Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường của từng vùng trọng điểm được quan trắc để phục vụ các yêu cầu tức thời của các cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
  • Cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin trong phạm vi quốc gia và quốc tế

Các văn bản pháp luật yêu cầu là gì?

Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ về việc “quản lý chất thải rắn”.
–    Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc “hướng dẫn điều kiện ngành nghề, thủ tục lập hồ sơ, đăng ký cấp giấy hành, mã số quản lý chất thải nguy hại”.
–    Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc “ban hành danh mục chất thải nguy hại”.
–    Luật Bảo vệ môi trường ban hành ngày 23 tháng 6 năm 2014. Ngày có hiệu lực: 01/01/2015.
–    Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực: 01/4/2015.
–    Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực 1/4/2011.
–    Thông tư số    26/2015  /TT-BTNMT ngày 28  tháng 5  năm 2015   của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Hiệu lực thi hành: ngày 15 / 07 / 2015.

Quy trình thực hiện báo cáo quan trắc môi trường?

– Thu thập thông tin đầu vào từ các hồ sơ môi trường ban đầu của đơn vị, các chỉ tiêu và vị trí quan trắc

– Thực hiện quan trắc hiện trường tại đơn vị, lấy mẫu về thử nghiệm tại phòng thử nghiệm đáp ứng được chức năng

– Tiếp nhận kết quả đo và phân tích mẫu lập báo cáo giám sát môi trường

– Chỉnh sửa hoàn thiện và nộp lên cơ quan chức năng tiếp nhận.

bao cao giam sat moi truong

Tại sao nên được Crs Vina thực hiện báo cáo quan trắc môi trường?

– Là đơn vị môi trường uy tín, được là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam

– Quy trình thực hiện chính xác, ngắn gọn đáp ứng theo đúng các yêu cầu của pháp lý

– Thực hiện quan trắc, đo và lấy mẫu phân tích đúng thực tế tại phòng thử nghiệm

– Đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm và được đào tạo luôn tư vấn các giải pháp tối ưu nhất cho doanh nghiệp

– Với hoạt động đa ngành Chúng tôi giúp doanh nghiệp về các dịch vụ: Quan trắc môi trường lao động. Huấn luyện an toàn lao động, Kiểm định an toàn thiết bị, Chứng nhận hệ thống quản lý iso 9001, Chứng nhận sản phẩm…

Với tôn chỉ hoạt động ” Đặt lợi ích của doanh nghiệp lên hàng đầu”, Chúng tôi tin tưởng sẽ là đối tác tin cậy cho quý khách hàng.

 

5/5 - (7 bình chọn)

Posted by & filed under HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG.