Dịch vụ tư vấn lập báo cáo ĐTM

Trước khi xây dựng dự án, ngoài việc xin giấy phép kinh doanh thì các chủ đầu tư cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nộp lên các cơ quan có thẩm quyền để xác định những ảnh hưởng của dự án đến môi trường xung quanh và có những biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ các thủ tục cần thiết và trình tự thực hiện như thế nào. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, CRS VINA cung cấp trọn gói dịch vụ tư vấn lập báo cáo ĐTM cho doanh nghiệp. Với kinh nghiệm và đội ngũ chuyên gia hàng đầu, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp và chi phí tối ưu nhất. Hãy liên hệ ngay CRS VINA qua hotline để được tư vấn miễn phí: 0903.980.538

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì?

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là hoạt động phân tích, dự báo các tác động chính của dự án đầu tư dựa trên quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án ảnh hưởng đến môi trường để đưa ra các phân tích, đánh giá, lựa chọn phương pháp nhằm giảm thiểu tác động môi trường của dự án.

Tại sao phải lập báo cáo ĐTM?

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là cơ sở để doanh nghiệp nắm rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường xung quanh dự án để có thể đưa ra những biện pháp bảo vệ môi trường.

Hợp thức hoá quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phát triển kinh tế xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường.

Thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, đánh giá và đưa ra quyết định có nên cho phép xây dựng dự án hay không.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

Cơ sở pháp lý áp dụng để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

👉 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.

👉 Luật Bảo vệ môi trường 2020

👉 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

👉 Nghị định 18/201/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường.

👉 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Các đối tượng lập báo cáo đánh giá ĐTM bao gồm:

Dự án đầu tư nhóm I là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao:

🔸 Những dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn; dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại. Dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

🔸 Những án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường. Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

🔸 Những dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

🔸 Những dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn hoặc với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

🔸 Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

🔸 Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn.

Dự án đầu tư nhóm II là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, trừ dự án quy định tại khoản 3 Điều này, bao gồm:

🔸 Các dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình.

🔸 Các dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường. Các dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

🔸 Các dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình hoặc với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

🔸 Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất trung bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

🔸 Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

🔸 Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô trung bình.

Hồ sơ cần thiết khi lập báo cáo ĐTM

Tuỳ thuộc vào mỗi loại dự án và nơi triển khai dự án mà chúng ta sẽ cần có những thành phần hồ sơ pháp lý khác nhau để lập Báo cáo ĐTM. Tuy nhiên, một bộ hồ sơ cơ bản sẽ bao gồm các thành phần chính sau đây.

✔️ Giấy chứng nhận đầu tư.

✔️ Giấy đăng ký kinh doanh.

✔️ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thay thế bằng: Hợp đồng thuê đất, Quyết định giao đất.

✔️ Thuyết minh dự án đầu tư bao gồm: quy mô hoạt động/sản xuất, quy trình hoạt động,sản xuất, danh mục máy móc thiết bị, số lượng công nhân viên,…

✔️ Các bản vẽ kỹ thuật về nhà xưởng/ cơ sở kinh doanh.

Trong quá trình tư vấn, tuỳ thuộc vào quy mô, loại hình, công nghệ của dự án chúng tôi sẽ hướng dẫn quý doanh nghiệp cần chuẩn bị thêm những gì nếu cần.

Quy trình lập báo cáo ĐTM

Dịch vụ tư vấn lập báo cáo ĐTM tại công ty môi trường CRS VINA, chuẩn tôi sẽ thực hiện theo các bước để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm:

🔹 Khảo sát dự án và kiểm tra hồ sơ pháp lý hình thành dự án.

🔹 Xem xét quy ,ô, địa điểm, công suất của dự án.

🔹 Xem xét, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường.

🔹 Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án.

🔹 Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.

🔹 Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn. Xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.

🔹 Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.

🔹 Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án.

🔹 Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

🔹 Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

🔹 Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án.

🔹 Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

🔹 Nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng xem xét, thẩm duyệt và đưa ra quyết định.

CRS VINA sẽ đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ lên các cơ quan có thẩm quyền, làm việc trao đổi và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Chúng tôi sẽ nhận kết quả và báo lại doanh nghiệp.

Cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM

⭐ Bộ Tài nguyên và Môi trường: tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án quy định tại Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019.

⭐ Bộ quốc phòng và Bộ công an: Tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM của các dự án thuộc bí mật quốc gia phòng an ninh và các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của mình.

⭐ UBND cấp tỉnh: Tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án đầu tư còn lại thuộc địa bàn của mình.
Dịch vụ tư vấn lập báo cáo ĐTM

CRS VINA là đơn vị được cấp phép thực hoạt động trong lĩnh vực tư vấn môi trường. Chúng tôi là đơn vị uy tín để bạn chọn sử dụng dịch vụ tư vấn lập báo cáo ĐTM.

Với nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ chuyên gia hàng đầu đã hoàn thành nhiều dự án trước đó, chúng tôi đảm bảo sẽ hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường cho doanh nghiệp của bạn chính xác và nhanh nhất để dự án nhanh chóng được phê duyệt và tiến hành xây dựng đúng dự kiến.

Ngoài dịch vụ tư vấn lập báo cáo ĐTM, CRS VINA còn cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường khác cho doanh nghiệp.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ hoặc cần tư vấn những vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ:

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG VÀ CHỨNG NHẬN CRS VINA

📞 Hotline: 0903.980.538 – 0984.886.985

🌐 Website: https://hosomoitruong.top/

🇫 Facebook: https://www.facebook.com/daotaokiemdinhcrsvina

📧 Email: lananhcrsvina@gmail.com

🌴 Văn phòng tại TP.HCM: 331/70/92 Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

🌴 Văn phòng tại Bắc Ninh: Đường Âu Cơ, KĐT Hòa Long – Kinh Bắc, Phường Vạn An, Thành phố Bắc Ninh.

🌴 Văn phòng tại Hà Nội: P604, CT6, KĐT mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

🌴 Văn phòng tại Đà Nẵng: Đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG, Tin tức.