Quan trắc môi trường lao động có bắt buộc không?

Quan trắc môi trường lao động là một khía cạnh quan trọng trong việc bảo đảm an toàn và sức khỏe cho nhân viên trong môi trường làm việc. Để đảm bảo điều này, pháp luật thiết lập các quy định và quy chuẩn về việc quan trắc môi trường lao động. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu xem quan trắc môi trường lao động có bắt buộc không và tầm quan trọng của nó đối với sức khỏe và an toàn của người lao động như thế nào? Tổ chức nào đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường.

Quan trắc môi trường lao động là một yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật tại Việt Nam. Theo Luật An toàn và vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 và các văn bản hướng dẫn liên quan, các doanh nghiệp phải thực hiện quan trắc môi trường lao động nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe của người lao động.

Môi trường lao động và ảnh hưởng đến sức khỏe

Môi trường lao động có thể gồm nhiều yếu tố như khí, bụi, hơi, tiếng ồn, ánh sáng, và nhiều yếu tố khác. Những yếu tố này có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe cho người lao động nếu không được quản lý và kiểm soát một cách đúng đắn.

Các tác nhân độc hại có thể gây ra các bệnh về hô hấp, da, mắt, và cả bệnh nghiêm trọng như ung thư. Ngoài ra, tiếng ồn và ánh sáng quá mức cũng có thể gây stress và ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của nhân viên.

Văn bản pháp luật quy định về hoạt động quan trắc môi trường lao động

    • Luật An toàn và vệ sinh lao động.
    • Nghị định 44/2016/NĐ-CP
    • Thông tư 19/2011/TT-BYT

Theo đó, mọi cơ sở lao động đều phải thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ, lập và bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Quan trắc môi trường lao động là gì? Quan trắc môi trường lao động có bắt buộc không?

Quan trắc môi trường lao động là quá trình đo đạc và ghi nhận các yếu tố môi trường trong môi trường làm việc. Mục tiêu của quan trắc là đảm bảo rằng môi trường lao động đáp ứng các quy chuẩn và quy định về an toàn và sức khỏe.

Các yếu tố quan trắc thường được kiểm tra bao gồm chất lượng không khí, nồng độ bụi, hàm lượng chất độc, mức độ tiếng ồn, ánh sáng và nhiều yếu tố khác tùy thuộc vào ngành nghề và quy định địa phương.

Tại sao quan trắc môi trường lao động quan trọng? Quan trắc môi trường lao động có bắt buộc không?

Quan trắc môi trường lao động quan trọng vì nó giúp đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động, phòng ngừa các rủi ro và bệnh nghề nghiệp, và tăng cường hiệu suất làm việc.
Quan trắc môi trường lao động giúp đánh giá và kiểm soát các yếu tố môi trường có thể gây hại đối với người lao động, bao gồm các yếu tố như khí, bụi, hơi, tiếng ồn, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, hóa chất và vi sinh vật.

Qua quan trắc, doanh nghiệp có thể xác định các nguy cơ môi trường lao động và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ người lao động khỏi các tác động tiêu cực.
Quan trắc môi trường lao động không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn là một công cụ quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho người lao động.

Trung tâm quan trắc môi trường lao động tại TP HCM

Những đơn vị nào bắt buộc phải thực hiện quan trắc môi trường lao động?

Việc quan trắc môi trường lao động là một trách nhiệm pháp lý của các tổ chức và cá nhân để đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình làm việc.
Theo quy định của pháp luật lao động tại Việt Nam, tất cả các cơ quan, công ty, xí nghiệp, bệnh viện, trường học, lắp ráp ô tô, xe máy, công nghiệp dệt – may, công nghiệp gỗ, chăn nuôi, thực phẩm, công nghiệp sắt thép, công nghiệp điện tử, ngân hàng, siêu thị, bệnh viện và các tổ chức khác có sử dụng lao động đều phải thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ hằng năm.

6 yếu tố đánh giá trong quan trắc môi trường lao động

 

Trách nhiệm của tổ chức về hoạt động quan trắc môi trường lao động?

Theo điều 45 Nghị định 44/2016/NĐ-CP, các cơ sở lao động cần phải thực hiện quan trắc môi trường lao động khi có thay đổi về quy trình công nghệ, sản xuất, cải tạo, nâng cấp cơ sở lao động có nguy cơ phát sinh yếu tố gây hại với sức khỏe người lao động.

Các cơ sở lao động cần phải gửi báo cáo về việc thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động cho Sở Y tế trước ngày 31 tháng 12 hằng năm.

Cập nhật Hồ sơ vệ sinh lao động về nội dung liên quan đến yếu tố có hại cần thực hiện quan trắc môi trường lao động khi có thay đổi về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất, khi thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở lao động có nguy cơ phát sinh yếu tố nguy hại mới đối với sức khỏe người lao động.

Quy định về quan trắc môi trường lao động

Quy định về việc thực hiện quan trắc môi trường lao động tại các cơ sở lao động cần phải đảm bảo:

Thực hiện quan trắc môi trường lao động trong thời gian cơ sở lao động đang tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lấy mẫu quan trắc theo phương pháp lấy mẫu cá nhân và vị trí lấy mẫu cần phải đặt tại vùng có người lao động hoặc có khả năng ảnh hưởng đến người lao động.

Nếu quan trắc môi trường lao động bằng phương pháp phát hiện nhanh có kết quả nghi ngờ thì đơn vị thực hiện cần phải lấy mẫu và phân tích bằng phương pháp phù hợp tại phòng xét nghiệm có đủ tiêu chuẩn để đảm bảo tính chính xác.

Các cơ sở lao động cần phải thực hiện quan trắc môi trường lao động khi có sự thay đổi về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất hoặc khi thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở lao động mà có phát sinh yếu tố nguy hại với sức khỏe người lao động.

Cơ sở lao động cần phải tổ chức quan trắc môi trường lao động theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Tần suất thực hiện quan trắc môi trường lao động

Người sử dụng lao động phải chủ động thực hiện quan trắc môi trường lao động ít nhất 1 năm 1 lần.

Việc thực hiện quan trắc môi trường lao động cần phải được kiểm tra, đánh giá theo từng cấp độ tổ, đội, phân xưởng.

Nguyên tắc thực hiện quan trắc môi trường lao động

Nguyên tắc thực hiện quan trắc môi trường lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

Phải thực hiện quan trắc lao động đầy đủ các yếu tố có hại đã được liệt kê trong hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở lao động.

Với những ngành nghề, công việc mang tính chất nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nguy hiểm cần phải quan trắc môi trường đánh giá gánh nặng lao động và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động quy định tại Khoản 3 Điều 33 của Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Quan trắc môi trường lao động cần phải thực hiện theo đúng kế hoạch đã lập ra giữa cơ sở lao động và cơ quan tổ chức thực hiện.

Không quan trắc môi trường lao động sẽ bị xử phạt như thế nào?

Theo khoản 3 Điều 26 của Nghị định 28/2020/NĐ-CP: Phạt tiền từ 20 đến 40 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi tiến hành không quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động theo quy định của pháp luật.

Qua những chia sẻ trên, chúng ta có thể thấy quan trắc môi trường lao động là một hoạt động bắt buộc.

5/5 - (2 bình chọn)

Posted by & filed under Quan trắc đo kiểm môi trường lao động.