Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Để quản lý chất thải nguy hại cũng như bảo vệ môi trường sống, để thực hiện các hoạt động sản xuất mà không bị vi phạm pháp luật. Điều mà các doanh nghiệp cần đó là lập Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Vậy hồ sơ môi trường này lập như thế nào? Đối tượng nào cần đăng kí sổ chủ nguồn thải. Khách hàng có nhu cầu hãy liên lạc với công ty chúng tôi qua Hotline: 0903 980 538.

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là gì?

Là hồ sơ môi trường mà các cá nhân, tổ chức sở hữu hoặc điều hành các tổ chức kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại phải đăng ký để được cấp phép kinh doanh, thực hiện vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo quy định của thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các hoạt động xử lý rác thải là các hoạt động liên quan đến việc phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu, phân định, phân loại, tái sử dụng, lưu trữ, vận chuyển và xử lý chất thải.

Untitled

Tại sao phải đăng ký sổ chủ nguồn thải?

Đăng ký sổ chủ nguồn thải giúp các nhà quản lý môi trường có thể nắm toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động sản xuất thông qua việc lập hồ sơ báo cáo lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền về toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các đơn vị, doanh nghiệp.
Bộ tài nguyên, môi trường đã yêu cầu tất cả các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất, kinh doanh có phát sinh CTNH với chủng loại và số lượng nằm trong quy định tại thông tư 12/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của bộ TNMT.
đăng kí sổ chủ nguồn thải.

So chu nguon thai
Đối tượng phải thực hiện sổ chủ nguồn thải?

Được quy định tại Điều 2 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT áp dụng đối với :
– Cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài  có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến việc phát sinh CTNH, quản lý CTNH trên lãnh thổ Việt Nam.
– Không áp dụng đối với chất thải phóng xạ; chất thải ở thể hơi và khí; nước thải phát sinh nội bộ trong khuôn viên của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung được xử lý tại công trình xử lý nước thải của cơ sở hoặc khu đó.
Ngoài ra có một số trường hợp mà Chủ nguồn thải CTNH phải đăng ký cấp lại Sổ đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH được quy định tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT.

Các văn bản pháp luật liên quan về đăng kí sổ chủ nguồn thải?

tải xuống
  • Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. Ngày có hiệu lực: 01/7/2006.
  • Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một só điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực: 21/3/2008.
  • Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ qui định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường. Ngày có hiệu lực 5/6/2011.
  • Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định về quản lý chất thải nguy hại. Ngày có hiệu lực: 01/6/2011.
  • Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định chi tiết một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường Cam kết bảo vệ môi trường. Hiệu lực thi hành: ngày 02/9/2011.

Tại sao lại chọn Crs Vina là đơn vị tư vấn?

– Là đơn vị môi trường uy tín, được là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam

– Quy trình thực hiện chính xác, ngắn gọn đáp ứng theo đúng các yêu cầu của pháp lý

– Thực hiện quan trắc, đo và lấy mẫu phân tích đúng thực tế tại phòng thử nghiệm

– Đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm và được đào tạo luôn tư vấn các giải pháp tối ưu nhất cho doanh nghiệp

– Với hoạt động đa ngành Chúng tôi giúp doanh nghiệp về các dịch vụ: Quan trắc môi trường lao động. Huấn luyện an toàn lao động, Kiểm định an toàn thiết bị, Chứng nhận hệ thống quản lý iso 9001, Chứng nhận sản phẩm…

Với tôn chỉ hoạt động ” Đặt lợi ích của doanh nghiệp lên hàng đầu”, Chúng tôi tin tưởng sẽ là đối tác tin cậy cho quý khách hàng.

 

 

 

5/5 - (11 bình chọn)

Posted by & filed under HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG.